Ev / Blog / GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR
GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

İbn Hacer El-Heytemi’den  İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin hayatını anlatan bir eser.

İmâm-ı Âzam hazretlerinin hayatıyla ilgili sayılamayacak kadar eser arasında Menâkıb-ı Tahâvî ve Menâkıb-ı Kerderî gibi bundan daha yararlı ve derli toplu kitaplar varsa da, bu eserin yazarı İbn Hacer’in, Şâfiî mezhebinden olduğu halde İmâm-ı Âzam’ın faziletlerini itiraf etmesi ve kitabının da pek özlü ve gayet düzenli olması sebebiyle, bu eser diğer eserlere tercih edilmeye layıktır.

Bundan başka “mutlak ictihad, müctehidlerin mertebeleri, mezheplerin ihtilaf sebepleri, mezhep değiştirme, başka bir mezhebi taklit etme” gibi birçok faydalı tanım ve önemli meseleler ile birlikte din büyüklerinin hayatları anlatılırken de pek çok faydalı bilgi kitaba alındı.

İncelemek isteyenler eserin aslına bakacak olurlarsa tercümede, kısa tutulmuş birçok konunun ayrıntılı, izaha muhtaç noktaların anlaşılır hale getirildiğini ve gerekli yerlerde faydalı bilgilerin korunduğunu, bazı yerlerde de faydasız görülenlerin çıkarılmaya çalışıldığını görüp menâkıb kitaplarının ayrıntılarının ne kadar dikkatlice gözden geçirildiğini, tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarına ne kadar özenle başvurulduğunu anlar ve hakkını teslim ederler. İnsaf sahibi olan halk büyükleri böyle bir eserin hazırlanmış olduğunu görmekten memnuniyet duyacaklardır.

 

Her Müslümanın Ortak Davası: Kudüs

Yusuf el Karadâvî’nin “Her Müslümanın Ortak Davası: Kudüs” kitabı öncelikle İslâm’da Kudüs’ün ne anlam ifade ettiğini söylemekte. Daha sonraki kısımda Kudüs’ü Yahudileştirme Çabaları başlığı altında 1917’de imzalanan ve Filistin’de Yahudilere millî yurt kurulmasına imkân veren Balfour Deklarasyonu, 1947’de önemli bir gelişme olan BM Genel Kurulu’nun aldığı kararla Filistin topraklarının bölünmesi ve 1948’e gelindiğinde İsrail Devleti’nin resmen kurulmuş olduğu anlatılmakta. Sonrasında 1967 ‘Altı Gün Savaşı’nda Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’nin İsrail tarafından işgalini okumaktayız.
Siyonistlerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Baskıları
Müslümanları Saran Tehlike: ‘Vehn’
Siyonizm Dünya İçin Bir Tehlikedir
Düşmanımızı Tanıdık mı?
İşte Düşmanımız! Üst başlıklar açarak Kudüs konusu daha da genişleterek biz Müslümanlara çıkış yolları ve öneriler göstermektedir.

 

21.Yüzyılda Kulluk Sanatı

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan
Merhum M. Es’ad Coşan Hoca Efendi’nin 1990- 1997 yılları arasında, muhtelif yerlerde değişik vesilelerle yaptığı ‘konulu’ konuşmalarından oluşmaktadır. Bu konuşmalar ana hatlarıyla iyi ve güzel kulluğun yol ve yöntemini; ayetler, hadisler, kısa hikâyeler ve tarihi olaylar destekleyerek ortaya koymaktadır.
Es’ad Coşan Hoca Efendi’nin tatlı, akıcı okurken size küçük şefkat tokatlarının atıldığını hissedeceğiniz, üslubuyla sizi yormayan sanki ilim meclisinde kendisini birebir dinliyormuş hissine kapılacağınız bir kitap. İslami hassasiyetlerimizin elimizden kayıp gittiği şu maneviyattan yoksun zamanda, İslam şuurumuzu her daim ayakta nasıl tutmamız gerektiğine dair biz Müslümanlara öğütler veren, bunları nasıl hayatımıza tatbik edeceğimiz anlatan bir eserdir.

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK: O VE BEN

Necip Fazıl’ı tanımak isteyen birisinin en başta okuması gereken bir kitap olan ‘O ve Ben’, insanın tasavvufa bakışını şekillendirici kitaplardan bir tanesi. Zaman zaman yazar ile okuyucu arasında ortak bir dilde ilerleyen kitap, bu yönüyle okuyucuya bazen kendisini anlatır nitelikte. Hayatını tanıdıktan önce, tanıdıktan sonra ve o günden beri şeklinde üçe ayıran Necip Fazıl, bu kitapta her başlığı ayrı ayrı ele almış. Yazarın hayatını anlattığı bu kitap günlük tarzında ilerliyor. Eserde, Yazarın delirmek üzere iken Allah’ı (cc) bulmuş ve bu yönüyle de kendisini (Allah’ı (cc) bulma konusunda) İmam Gazali’ye benzettiği görülüyor.

Kitabı okuduğumuzda, yazarın şiirlerinde sıkça vurgu yaptığı ‘fildişi kule’, ‘cüce sanatkârlık’ gibi daha bir çok kavramın yazar için ne anlam ifade ettiğini öğreniyoruz.
Necip Fazıl, Efendisi ile tanışmadan önce gördüğü bir rüyayı, tanıdıktan sonra Efendisine anlatacak ve ondan aldığı yorumla adeta yüreğine su serpecektir. Daha sonraları bu rüyanın hakikatini yaşayacaktır. Bu rüyada Necip Fazıl, bir amfide nur yüzlü insanlara hitap ederken, nuru diğerlerinden ziyadesiyle farklılık arz eden birisi Necip Fazıl’ı alnından öpecektir.

Bunu Efendisine anlattığında ‘İnşallah O’dur’ cevabını alacak ve bu, Necip Fazıl’ın, Tek ve Mutlak Hakikat için bir memur misali çabalamasına vesile olan nedenlerden biri olacaktır.
Kitapta tasavvuf ile ilgili derin bilgileri de ediniyoruz. Daha doğrusu tasavvufla yeni tanışan birisinin o yolda mürşidini ‘İrşad edici’ görmesi ve bu noktada haddini katî surette bilmesi okurlara bu yolda çok güzel bir örnek niteliğinde.

Ömer Nasuhi Bilmem: Büyük İslam İlmihali

Elinizdeki bu eser uzun yıllar İslam’a hizmet etmiş büyük devlet Osmanlı’nın bakiyesi, sonrasında gelecek karanlık günlerin aydınlığı, ömrünü hak yolunda tüketen, ulemayı laikiyle anlayıp gereğiyle şerh eden, eserleriyle Müslümanları doğruya irşat eden ve tüm halkın kalbinde ayrı bir tahtı olan Erzurumlu Merhum Ömer Nasuhi Bilmen tarafından kalem alınmıştır.
İslâm’ın inanç, ibadet ve günlük yaşayışa ilişkin hükümlerini bilmek her müslümanın görevidir. Müslümanca bir hayat için gerekli olan hukukî esaslar ilmihal kitapları ile öğrenilegelmiştir. Bu kitaplarda belirtilen hukukî kurallar, insanların sosyal yaşantısına tesir eden dinî ve ahlâkî kurallarla birlikte bir bütünün parçasını oluşturur.

Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan insanların zihniyetini, kendini ifade tarzını, dünya görüşünü, kısaca doğasını tanımak isteyenler için en önemli kaynaklardan biri de ilmihal kitaplarıdır. Eser Ehl-i sünnet inancına dayanır. Fıkhî hükümler güvenilir kaynaklardan çıkartılmıştır. Günlük ihtiyaçlar göz önüne alınarak insanların kolayca anlayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Yasin yayınevi, semerkand yayınevi ve şamil yayınevinin hazırladıklarını tercih ederseniz okurken sizin için kolaylık olacaktır.

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR-2

hakkında Emrah SARGIN

Emrah SARGIN

Ayrıca kontrol et

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR-2

TAŞLARI KONUŞTURAN ADAM: MÜRSEL GÜNDOĞDU -Aşkını taşlara kazıyan ve inancının temel esaslarını ölümsüz eserlerine nakşetmeyi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir