Ev / Blog / KIZ ÇOCUKLARINA İYİ BAKMANIN FAZİLETLERİ HAKKINDA 6 HADİSİ ŞERİF

KIZ ÇOCUKLARINA İYİ BAKMANIN FAZİLETLERİ HAKKINDA 6 HADİSİ ŞERİF

KIZ ÇOCUKLARINA İYİ BAKMANIN FAZİLETLERİ HAKKINDA 6 HADİSİ ŞERİF

1) Vasile ibni’l- Eska radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Sahibü’l benat Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem:”Kadının bereketlerinden biri de ilk çocuğunun kız olmasıdır. Allah’ın:”Dilediğine (sadece) kız (çocuk)lar bahşeder, dilediğine de (sırf) erkekler lütfeder.” (eş-şura suresi:49’dan) buyurduğunu duymadın mı ki (o ayeti kerimesinde) erkeklerden önce kızlarla (kelamına) başladı.” buyurmuştur. 

FAYDALI MALUMAT:

Allah-u Teala’nın bu ayet-i kerimede kız çocuklarını takdim etmesi (önce zikretmesi) onlar nesli çoğaltmakta daha etkili oldukları içindir. Aynı zamanda burada babalarının kalplerini hoş etme hikmeti de bulunmaktadır. Zira önce zikretmek onlara bir nevi şeref vermek ve anne-babalarını onlardan razı etmek gibi incelikleri içinde barındırmaktadır. Zaten ayet-i kerimede geçen ”Lam” harfi anne- babaların intifaına(faydalanmalarına) işaret etmekte olup böylece kız çocukları Allah-u Teala’nın anne-babalara öncelikli hibelerinden addedilmiştir.

2) Ukbe ibni Amir radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:”Kız çocuklarını kerih görmeyin (istemezlik etmeyin), zira şüphesiz onlar ünsiyet (ve huzur) vericidirler (anne-babalarına yoldaş olucudurlar) ve çok değerlidirler.

FAYDALI MALUMAT:

”Şir’atü’l-İslam”da ve şerhinde zikredildiği üzere; bir Müslüman kızlarını diri diri toprağa gömen cahileyet ehline muhalefet olsun için erkek çocuğundan ziyade kız çocuğu olduğunda sevinmelidir. Bu hadis-i şerifte kız çocuklarına karşı isteksizlik gösterilmemesi emredilmiştir ki diğer bir hadis-i şerifte rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem bunun bir nedeni olarak kendisinin de kızların babası olduğunu açıklamıştır. Niketim Nübeyt ibni Şerit radıyallahu anhüma’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:”Kız çocuklarını kerih görmeyin zira ben de kızların babasıyım.

3) Abdullah ibni Mes’ud radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:”Her kimin bir kızı olur da ona edep verir, edebini de güzel verir, sonra ona (dini ve dünyası için gereken şeyleri) öğretir, talimini de güzel yaparsa, bir de Allah’ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden o kıza da genişlik yaparsa o kız kendisi için (cehennem) ateş(in)den (koruyucu) bir engel ve sütre (örtü) olur.”

FAYDALI MALUMAT:

Ulemanın beyanı vechile; bu hadisi şerif kız çocuklarına  yapılan bakımın sevabının oğlanlara yapılan harcamaların ecrinden daha büyük olduğuna delalet etmektedir. Zira erkek çocukları hakkında bu misilli rivayet varid olmamıştır. Bunun da sebebi kız çocuklarının avret (bedenlerinin görülmesinin haram) olması hasebiyle kendi işlerini erkekler arasında bi’l-fiil görememeleri ve oğlanlar gibi tasarrufta bulunamamalarıdır. İşte bu nedenle onların işlerine ihtimam göstermek çocukların işlerinden daha büyük ecirler kazandırmaktadır. İşte bütün bu hadis-i şerifler erkek çocuklara nisbetle kız çocukların hukukunu tekit eder mahiyettedir.

4) Enes ibni Malik radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:”Her kimin bir kızı olursa o (ona bakmak için) yorgundur, her kimin iki kızı olursa o ağır yüklüdür, her kimin beş kızı olursa o, cennette benimle şu iki (parmak) gibi (yakın menzilde)dir, her kimin de altı kızı olursa o kişi cennetin sekiz kapısından dilediğinden girmekten engellenmeyecektir.” 

FAYDALI MALUMAT:

Bu hadis-i şerifte sadece belli sayıda kızların bulunmasından bahsedilmekte ise de diğer hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere; bu müjde sıkıntılarına tahammül etmek, onlara merhamet etmek, onlara güze edep vermek, onları denkleriyle evlendirmek ve onlar hakkında Allah-u Te’aladan sakınarak günahlara düşmemeleri için gayret etmek gibi şartlara riayet et icab eder. Aksi takdirde ecir yerine vebal alır. Bu hadis-i şerifte kız çocuklarının sayısı ziyade olanların daha ziyade yük altına girdikleri beyan edilerek aslında insanlara onlara yardım etmeleri hususunda bir teşvik bulunmaktadır.

5) Ebu’l-Mücebbir radıyallahu anh’dan rivayete göre; Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağıyla onun yanında bulunan parmağını birbirine ekleyerek şöyle buyurmuştur:”Her kim iki kız çocuğu  yahut iki kız kardeşi veya teyzeyi ya da iki halayı yahut (anne-babası cihetinden) iki neneyi bakarsa, o kişi cennete benimle birlikte (işaret parmağı ile onun yanındaki) şu iki parmak gibidir. Eğer o baktığı kadınlar üç olurlarsa o kişi feraha çıkarılmıştır (dünya-ahiret azaptan kurtulup umduklarına kavuşturulacaktır.) Eğer onlar dört veya beş olurlarsa; artık ey Allah’ın kulları, on(lara bakanın yardımın)a yetişin, ona ödünç verin (sadaka verin ki) on(un sevabına)a ortak olun.”

FAYDALI MALUMAT:

Görüldüğü üzere; bu hadis-i şerifte kız çocuklarına ilaveten kız kardeşler, halalar, teyzeler hatta neneler dahi zikredilerek kazançlarını teminden aciz olan kadın akrabaya yapılacak yardımın kişiyi Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem’e cennette komşu edecek derecede faziletli bir amel olduğu beyan edilmiştir. Tabi ki bu konuda yakınlık derecesine göre fazilet artacaktır.

6) Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehadet parmağıyla onun yanında bulunan (orta) parmağını birbirine ekleyerek şöyle buyurmuştur:”Her kim kendisi için karabet sahibi (kardeşinin çocuğu gibi akrabasından) olan veya kendisine yakınlığı bulunmayan bir yetimi(n bakımını) üstlenirse, ben ve o kişi cennette şu iki parmak gibi (yakın) olacağım. Her kim üç kıza (bakmak için) sa’y-ü gayret ederse (çalışıp çabalarsa) o kişi cennettedir. Ayrıca o kişiye Allah yolunda cihad ederken (gündüzleri) oruçlu ve (geceleri teheccüd namazı için) kıyamda bulunan bir mücahidin ecri gibi (sevap) hasıl olur.”

FAYDALI MALUMAT:

Bu hadis-i şerifte kız çocuklarına bakan kişiye Allah yolunda harbe katılan normal bir mücahid sevabından öte aynı zamanda gündüzlerini oruçla, gecelerini teheccüd namazıyla geçiren bir mücahidin ecri vaad edilmiştir. Büyük müctehid Abdullah ibni Mübarek radıyallahu Te’ala anh bir gün arkadaşları ile birlikte gazada bulunuyorken onlara:”Bizim içinde bulunduğumuz şu amelden daha faziletlisini biliyor musunuz?” diye sorunca onlar:” Allah-u Teala’nın düşmanlarını katletmek için Allah yolunda cihaddan daha faziletli ne olabilir?!” diye cevap vermişler. Bunun üzerine o:”Ben biliyorum.” deyince onlar merakla cevabını beklerken:” Bir adamın küçük çocukları olup da onlara acıyarak gece kalkıp hallerine baktığında üzerleri açık olarak uyuduklarını görünce onların üstüne örterse, işte o kişinin ameli bizim bu vazifemizden daha faziletlidir.” demiştir.

İMAM-I GAZALİ HAZRETLERİNDEN 7 MADDE DE DİLİN AFETLERİ
0

hakkında Emrah SARGIN

Emrah SARGIN

Ayrıca kontrol et

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR-2

TAŞLARI KONUŞTURAN ADAM: MÜRSEL GÜNDOĞDU -Aşkını taşlara kazıyan ve inancının temel esaslarını ölümsüz eserlerine nakşetmeyi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir