Ev / KitapTahlili

KitapTahlili

Kitap-Tahlil

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

İbn Hacer El-Heytemi’den  İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin hayatını anlatan bir eser. İmâm-ı Âzam hazretlerinin hayatıyla ilgili sayılamayacak kadar eser arasında Menâkıb-ı Tahâvî ve Menâkıb-ı Kerderî gibi bundan daha yararlı ve derli toplu kitaplar varsa da, bu eserin yazarı İbn Hacer’in, Şâfiî mezhebinden olduğu halde İmâm-ı Âzam’ın faziletlerini itiraf etmesi ve …

Daha fazla oku »