Ev / Blog (sayfa 3)

Blog

Blog

İslam Fıkhı Açısından Sigorta-Kasko-Ssk-Bağkur Hükmü Nedir?

İslam Fıkhı Açısından Sigorta-Kasko-Ssk-Bağkur Hükmü Nedir? Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki; sigorta sisteminde, kaza ve zararın meydana gelmediği durumlarda ödenen primlerin karşılıksız kalması veya kaza ve zarar meydana geldiğinde çekilen meblağın, verilen primlerden daha fazla ya da düşük olması söz konusu olduğundan, bunun da kadim akit yapılarına göre bir …

Daha fazla oku »

İslam Fıkhına Göre Hisse Senedinin Dini Hükmü Nedir?

Hisse Senedinin Dini Hükmü Hisse senetlerinin borsada alım satım konusu hakkında, İslam fıkıh akademisi 1992 yılında Cidde’deki toplantısında şu kararı almıştır.; hisse senetleri kar ve zarara iştirak etmesi sebebiyle genel kural olarak helaldir. Fakat bu işlem dini hükmü, bunu çıkaran şirketin ticari işleminin ve amaçlarının meşru oluşuyla yakından alakalıdır. Şirketin …

Daha fazla oku »

İslam Hukukuna Göre Kredi Kartları-Kullanımı

İslam Hukukuna Göre Kredi Kartları Kredi kart sisteminin fıkıhla hangi akit türüne girdiği hakkında günümüz alimleri arasında farklı görüşler vardır. Bazıları bu akdi üçlü kefâlet olarak değerlendirmiştir. Bu itibarla banka,kart hamiline: ” Bu kartla yapacağın tüm alışverişlere muayyen bir limite kadar kefilim” demiş olmaktadır. İş yerine de : ” Benim …

Daha fazla oku »

İslam Fıkhına Göre Finans Kurumlarının Durumu-2 Altın Hesabı

ALTIN HESABI Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, bu konu klasik fıkıh kaynaklarımızda beyan edilmiş olmadığından, ilim adamları meselenin hükmünü istinbat edebilmek için farklı bakışlar neticesinde farklı sonuçlara varmışlardır. Şurası muhakkak ki bu mesele günümüz ihtiyaçlarının doğurduğu yeni bir meseledir. Bu yüzden muâsır âlimler bu hususta kaynaklara dayanmaktan öte kaynakları …

Daha fazla oku »

İslam Fıkhına Göre Finans Kurumlarının Durumu

İslam Fıkhına Göre Finans Kurumlarının Durumu: Müslümanlar arasında finans kurumlarıyla alakalı yaygın olan sorular; yatırılan fonlar mukabilinde kar pay alınması, ev veya araba gibi malların alımı için kredi kullanmanın caiz olup olmaması hakkında olmuştur. Finans kurumları topladığı fonları değerlendirme, nemayı paylaşma, özel cari hesaplar,teminat mektubu veya çek karnesi verme yurtiçi-yurtdışı …

Daha fazla oku »

İhsan Şenocak Hocanın Kitabından 15 Madde de İki Devrin Ulu Hocası Ali Haydar Efendi

1-DOĞUMU VE AİLESİ Ali haydar efendi rahimehullah Batumun Ahıska kazasında 1866 yılında dünyaya geldi. Babası şerif efendi namazını ezan okunur okunmaz abdest alıp eda edebilmek amacıyla beline bağladığı ibrikle dolaştığından dolayı ‘Molla’ olarak anılırdı. Baba Molla Şerif hakkında fazla bir şey bilmiyoruz.İki yaşında annesini, dört yaşında da babasının tabutu ardından …

Daha fazla oku »

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

İbn Hacer El-Heytemi’den  İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin hayatını anlatan bir eser. İmâm-ı Âzam hazretlerinin hayatıyla ilgili sayılamayacak kadar eser arasında Menâkıb-ı Tahâvî ve Menâkıb-ı Kerderî gibi bundan daha yararlı ve derli toplu kitaplar varsa da, bu eserin yazarı İbn Hacer’in, Şâfiî mezhebinden olduğu halde İmâm-ı Âzam’ın faziletlerini itiraf etmesi ve …

Daha fazla oku »

İlk Kataraktı, Kaldırma kuvvetini, Küçük Kan Dolaşımını, Usturlap Aletini, İlk Dünya Küresini Bulan Müslüman Bilim Adamları

DÜNYA TARİHİNE YÖN VEREN MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI Ebü’l Feth Abdurrahman el-Mansur el-Hazini el-Kuzini Astronom, Fizikçi, Filozof: Fizikte cisimlerin özgül ağırlıkları hakkında bilgiler verdi. Suyun arzın merkezine yakın olan yerlerde, özgül ağırlığının daha fazla olduğun nazariyesini ilk defa ileri sürdü. Kaldırma kuvvetiyle ilgilini ilk tespitleri yapmış oldu. Bu nazariye sonraları İngiliz …

Daha fazla oku »