Ev / Blog / Kurban Edilecek Hayvanın Vasıfları Nelerdir?
kurban edilecek hayvanın vasıfları

Kurban Edilecek Hayvanın Vasıfları Nelerdir?

Kurban Edilmeyi Engelleyen Vasıflar

Berâ ibni Azib radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadisi şerifte:” Dört vasıf kurbanlıklarda caiz değildir. Açıkça belli olan körlük, açıkça belli olan hastalık, belli olan topallık, iliği kurutacak derecede zayıflık.”( Ebu Davud, Dahaya:6 no:2802, 2/106)

5) Kulağı ve budu tamamen kesilmiş olan.

6) Yaratılış itibarıyla kulağı olmayan kifayet etmez. Kulağı küçük olan yeterli olur. İki kulağından biri tamamen kesilmiş olan kifayet etmez. Yaratılış itibarıyla bir kulağı olan da yeterli olmaz. Nitekim Ali radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ”Kulağının çoğu gitmiş olan hayvanın kurban etmeyi yasaklamıştır.” ( Ebu Davud, Dahaya:6, no:2805, 2/107 )

Az ile çok arasını ayırma hususunda ulemamız ihtilaf etmiştir. Ebu Hanife rahimehullah dan dört rivayet vardır. İmam-ı Muhammed ” el-Asl ve ” el- Cami’u’s-sağir” isimli eserlerinde şöyle rivayet etmiştir. Eğer bir uzvun üçte bir veya daha azı gitmiş ( helak olmuş, kesilmiş ) se caiz olur. Eğer üçte birden daha fazlası gitmiş olursa caiz olmaz. Ebu Yusuf rahimehullah’dan rivayet göre: Üçte bir giderse caiz olmaz. Eğer giden, bundan az olursa caiz olur. Ebu Yusuf rahimehullah’ın görüşüne göre ise; kalan gidenden çok olursa caiz olur. Eğer ondan az olursa veya misli olursa caiz olmaz. Sahih olan görüş, İmam-ı Muhammed rahimehullah’ın  ”el- Asl ve ”el-Cami’u’s-sağir” isimli eserlerinde zikrettiği ” üçte bir ve ondan az gitmiş ise caizdir” görüşüdür.

7) Dişleri olmayan hayvana gelince Ebu Yusuf rahimehullah’dan rivayete göre; dişlerde azlık ve çokluk itibara alınmıştır. Yani dişleri çok ise kurban olur az ise olmaz. ”Müntaka” isimli eserde şöyle zikredilmiştir: Ebu Hanife rahimehullah’dan rivayete göre; kalan dişler otlamaya engel olmuyorsa, kifayet eder. Men ediyorsa yeterli olmaz.

8) Deli olan hayvanı kurban etmek caizdir. Ancak, deli olması otlamasına mani oluyorsa caiz olmaz. Çünkü bu, onu helakine sebep olacağından aşırı bir ayıp sayılmıştır.

9) Yaratılış itibarıyla boynuzu olmayan bir hayvanı kurban etmek caizdir. Boynuzu kırılmış olan da böylece kifayet eder. Ali radıyallahu anha:” Boynuzu olmayan hayvan kurban edilir mi?” diye sual edilince:” Zarar vermez” demiştir. Çünkü Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem boynuz hakkında değil, göz ve kulağın kusursuz olması hususunda tenbih buyurmuştur.

10) Kurban edileceği yere yürümeyecek kadar topal olan hayvanın kurban edilmesi caiz değildir.

11) Uyuz hayvan, semiz (besili) olursa,kurban edilmesi caizdir. Eğer zayıf olursa caiz olmaz.

12) Kulağı uzunlamasına yarılmış olan hayvan kurban edilir.

13) Burnu kesilmiş olan hayvan kurban olmaz.” Yetime” isimli eserde zikredildiğine göre; Ebu Hasan Ali el-Merğinani rahimehullah:”Koyunun dili kesilmiş olsa kurban edilmesi caiz olur mu?” diye yazıyla sordum. ” Bu kesilme, otlamasına zarar vermiyorsa caizdir. Zarar veriyorsa caiz olmaz” diye cevap verdi. ” Tatarhaniye”de de böyledir.

14) Pislikten başka bir şey yemeyen hayvan kurban edilemez. Eğer bu hayvan deveyse, etinin temiz olması için kırk gün, sığırsa yirmi gün, koyunsa on gün bekletilir. Deve, sığır ve koyunun bu süre bekletilmesi, kurban edilmesinin caiz olması için değil, ancak etleri yenilebilsin diyedir. Zira bu kadar gün bekletilseler de kurban olamazlar. Tavuk ise, üç gün bekletilir ” Fetava-i Kadihan”da da böyledir.

15) Memelerinin başı kesilmiş olan hayvan, kurban olmaz. Yaratılış itibarıyla iki meme ucundan biri olmayan veya bir afet ile gitmiş olan koyun ve keçi, kalan bir meme ucuyla kurban olmaz. Deve ve sığırda bir meme ucu gitmemişse caizdir. İki meme ucu gitmişse caiz olmaz.” Hulasa” isimli eserde de böyledir.

16) ”Hazane” isimli eserde şöyle zikredilmiştir: Dört ayağından biri kesilmiş olan hayvan kurban olmaz. ” Tatarhaniye”de de böyledir.

17) Meme uçlarının birinden sütü kesilmiş olan koyunu kurban etmek caiz değildir. Deve ve sığırın meme uçlarından ikisi sütten kesilirse kurban olmazlar.

Vaktinde Kesilmeyen Kurbanın Nasıl Kaza Edileceği?
0
hayvan kurban caiz

hakkında Emrah SARGIN

Emrah SARGIN

Ayrıca kontrol et

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

GENÇLERİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR-2

TAŞLARI KONUŞTURAN ADAM: MÜRSEL GÜNDOĞDU -Aşkını taşlara kazıyan ve inancının temel esaslarını ölümsüz eserlerine nakşetmeyi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir